לכבוד:

שר החינוך                          סגן שר החינוך

הר שי פירון                        מר אבי וורצמן

א.נ.,

הנדון:בקשה והצעה להחזרת התיאוריה התורנית לצד תאוריית האבולוציה

שלום רב,

לפני כשלוש שנים, פיטר שר החינוך דאז, מר גדעון סער, את ד"ר גבי אביטל, שכיהן כמדען הראשי שר משרד החינוך, בעיקר בגלל התבטאותו ורצונו להנהיג במערכת החינוך תאוריה נוספת, מלבד התאוריה הבלעדית ששולטת עד היום, תאוריית האבולוציה.

בין תאוריות אלו יש מלחמה תרבותית-אמונית עתיקת ימים, שממשיכה את דרכו של אברהם אבינו נגד התיאוריה הבלעדית בזמנו.

שר החינוך דאז, מר גדעון סער, ניצח במערכה, ולא רק שכאמור פיטר את המדען הראשי והחמיץ הזדמנות להרחיב ידע ולתת לילדי ישראל אפשרות להתמודד ולשלב בין המדע לתורה, גדעון סער פעל גם נגד החוק במדינה, שאלו הוראותיו ככתוב בסעיף ס' 2 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953:

"מטרות החינוך הממלכתי הן:
(1)
לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
(2)
להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;

(3) ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;
 (4)
ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;
 (5)
לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות;
(6)
 לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים, ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, ובמיומנויות היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית, ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי;
(7)
 לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים." (הדגשות שלי).

על כן, אבקשך לשקול ולקדם:

$1·       בחינה מחודשת ליישום דרכו של ד"ר גבי אביטל, המדען הראשי לשעבר, שעיקרה הוספה והוראה של גישות תיאוריות על העולם – בריאתו, התפתחותו וכדומה. כך שתאוריית האבולוציה לא תתקבל ותלומד כמדע מדויק ובלעדי.

$1·       חינוך יהודי לכלל תלמידי מדינת ישראל הכולל ידיעה והשוואה של תאוריות מדעיות-תורניות[1] שמתיישבות זו עם זו.

בכבוד רב,

עורך אתר 'חוק ומשפט',

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כניסות: 7724
קטגוריה: ייעול רשויות עידכון אחרון ב-שלישי, 19 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור