תוכן

א.        הוזלת מחירי הדירות: 1

 1. חידוש קידום חוק מס דירה שלישית כאשר הוספת תנאי של רק אם הדירות עולות על שווי של 2 מש"ח. 1

ב.        חלוקת קרקעות מחודשת וצודקת: 1

 1. עיוות. 1

ג.         הקצאת 10% משטחי בנייה לגני חיות. 2

הרקע להצעת החוק: 2

ד.        במקום תיווך - רישום כולל ומאוחד של פרטי נכס מקרקעין: 3

ה. הפקעת קרקעות באזורים אורבניים צפופים בתמורות הוגנות ולמטרות חברתיות בשימוש יומי – בוקר וערב: 3

ו.         הנחת ארנונה על שילוט לפי התקנות על הבית. 4

ז.         תקנות לבניית תקרה עם חלון ופתח לאור שמש במקום תאורה מלאכותית. 4

 

א.     הוזלת מחירי הדירות:

 1. חידוש קידום חוק מס דירה שלישית כאשר הוספת תנאי של רק אם הדירות עולות על שווי של 2 מש"ח.
  • כך לא תהיה שום פגיעה בבעלי דירות זולות ובתושבי הספר.
  • העובדה שרוב הבכירים בממשל ובמערכת המשפט דחו חקיקה זו מבישה, וראוי למי שדואג לעניים ולזוגות הצעירים לשוב ולקדם זאת.
  • תיקון מס זה יביא למכירת דירות יקרות במרכזי הערים, ורכישת דירות זולות ביישובי הספר (פריפריה) – היא העדיפות הלאומית!

ב.     חלוקת קרקעות מחודשת וצודקת:

 1. עיוות הקרקעות[1]: 8% מתושבי ישראל (600 אלף איש), רובם במושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, גרים במועצות אזוריות - וחולשים על רוב הקרקע של המדינה (86% מהארץ). היתר, 92% מהתושבים, מתגוררים ברשויות שתופסות רק 14% מהשטח. התיקון לכך הוא מיסוי דירה שלישית רק כאשר שלושתם בשווי של מעל נניח 3 מיליון ₪.

לא מסכים שזה המדינה תוקעת, אלא מעלים וקודש ולא מורידים, כך דירותיהם ישארו שוות כמו שהן, רק זכויות הבנייה יהיו שבת ויובל חוזרים לכל העם, וכך מועצות אזוריות, ולכן מותר להתלונן על תפילין בפייסבוק.

ג.      הקצאת 10% משטחי בנייה לגני חיות

פארק גם חיות בליבם של שכונות מגורים, הינו הדרך הנגישה האידיאלית להתקרב לטבע לבעלי החיים. כך היה במשך רוב ההיסטוריה בעבר, והדבר נתן ידיעה וכהרות וידידות בין האדם לחיות.

הדבר ישפר גם את המזון האורגני, ובפרט גידול ביצים.

הרקע להצעת החוק:

כיום שטח בנוי של נכס מקרקעין רשום בכשלושה מסמכים מוסדיים רשמיים של רשויות השלטון: נסח רישום מקרקעין (טאבו), היתר בנייה (תיק בניין), מס ארנונה של הרשות המקומית. ולרוב ישנם הבדלים בשטח בין המקורות השונים, בין אם לפי שיטת חישוב שונה, ובין אם מאחר והרישום אינו מעודכן וחופף. יתרה מזו, מסמכים אלו אינם מגלים את השטח המותר לבנייה של אותו נכס מקרקעין, כמה מתוכו כבר נבנה, וכמה נותר לבנות (זכויות בנייה נוספות).

הצעת החוק מבקשת לאחד את כל הנתונים לעיל למסמך אחד כולל ומאוחד, בו יירשם כל הנתונים של הנכס. שטח הנכס יהיה שטח אקוולנטי, שכולל גם שטחים נוספים השייכים לנכס, כגון שטחי שירות או הצמדות. לשטחים הנוספים יינתן אחוזים מהשטח העיקרי. לדוגמא: שטח דירה של 80 מ"ר (עיקרי – 100%) ולה 15 מ"ר מרפסת שמש (30%), 8 מ"ר מחסן (15%), 40 מ"ר מרתף (20%) ו-25 מ"ר גג (25%), יהיה שטח אקוולנטי של:

תירשם הערת סיכום אם השטחים נבנו בהיתר בנייה, ואם לא, פירוט מה כן ומה לא.

כמו כן יירשם בנפרד זכויות הבנייה של הנכס: ניתן לבנות 140 מ"ר עיקרי (100%), 25 מ"ר מרפסת שמש (30%), 8 מ"ר מחסן (15%), 40 מ"ר מרתף (20%) ו-25 מ"ר גג (25%), ובסה"כ זכויות הבנייה האקוולנטיות הן:

כך כל אדם פרטי מן היישוב, שאינו מומחה בניתוח תכניות בניין עיר, יוכל להבין ולחב את שטח הדירה, זכויות הבנייה שלה, ושוויה בשוק המקרקעין.

כל המסמכים המוסדיים הרשמיים של רשויות השלטון יחויבו להעתיק ולהתעדכן בשטחים הרשומים בתיק המאוחד.

לצורך איסוף הנתונים ואיחודם לתיק המאוחד, יועברו כל הנתונים לתאגיד שיזכה במכרז רישום התיק המאוחד, ויערוך את התיק. העלות תשלום ישירות מבעל הנכס מקרקעין.

ד.     במקום תיווך - רישום כולל ומאוחד של פרטי נכס מקרקעין:

אחד הקשיים של רוכשים שתלויים במשכנתא גבוהה (בלי הון עצמי גבוה), הוא תשלום דמי התיווך – כיוון שעליו לא ניתן לקבל משכנתא, וכך זה מצריך תוספת של ההון העצמי. בעיה אחרת של התיווך הוא חוסר המידע שמוצע לרוכשים הפוטנציאלים, לעיתים הוא מחוסר איסוף של המסמכים הרלוונטיים, אך לעיתים הוא מהצגה מוטעית של פרטים טכניים (למשל שטח הדירה לפי מדידה מסוימת ולא לפי המקובל/תקנות, אם כי גם לחישוב זה יש שיטות שונות). בכל אופן, מסירת המידע בשלב מאוחר או בשלבים לקונים הפונטיצאליים – פוגע קשות בשוק המקרקעין הפתוח והמנפוח, שכן אם לכל נכס יהיה תיק/אתר מקוון של כל מסמכיו ופרטיו (למשל: תיק הבניין, טופס ארנונה, נסח ותשריט ארנונה, הערות ומסמכים רלוונטים נוספים), הרי שכל קונה פוטנציאלי יוכל לבדוק אלו בעצמו (או בעזרת איש מקצוע), וכן יוכל מראש לפנות למוכר הדירה – רק אם כל הפרטים מתאימים לו (שכן את רוב השאלות והעברת המסמכים מתייתרת). לפיכך מוצע להתקין כזו מערכת של מידע על כל דירה למכירה, דבר שיועיל לקונים דלי האמצעים, ולשוק המקרקעין בכלל.

עד שמערכת כזו תתפתח, מוצע לחייב מתווכים בחובת דיווח ומסירה (אלקטרונית, אפשר בתיקיית ענן) ללקוח פוטנציאלי את המסמכים התכנוניים והמשפטיים הרלוונטים לאותו נכס, נניח לדירה: נסח טאבו (או זכות החכירה), היתר הבנייה (כולל הגרמושקה), טופס הארנונה (שבו שטח הדירה לחיוב), ואם הדירה מצויה בהליכים משפטיים – אז גם אלו.

ה.     הפקעת קרקעות באזורים אורבניים צפופים בתמורות הוגנות ולמטרות חברתיות בשימוש יומי – בוקר וערב:

באזורים עירוניים אורבניים, בו ישנם הרבה בתי מגורים, אך מעט מבנים ציבוריים ו/או גינות ירוקות ו/או גני משחקים וספורט, מוצע להפקיע לטובת הציבור שטחים, כאשר הבעלים הפרטיים יקבלו את שווי הנכס שלהם במיקום אחר לבחירתם (מבין ההיצע שקיים לרשות), ואם הבעלים הפרטיים אף ימשיך להיות הבעלים במשך למעלה משבע שנים – יקבל אף תמורה כספית נוספת של עוד כארבעים אחוז.

השטחים הציבורים שיופקעו, יוקדשו לטובת הצרכים של אותו אזור, ולפי החוסר שקיים בה. השטחים הציבוריים יוצעו לשימוש בכל שעות היום (כגון: גן ילדים בבוקר ומתנ"ס אחה"צ). כמו כן אפשר לבנות מתקני ספורט בקומות שונות של מבנה ציבור (לפי משקל המתקנים וכמות המשתמשים).

ו.       הנחת ארנונה על שילוט לפי התקנות על הבית

ברבים מרחובות הבירה, אין התקנה ואכיפה של חוק-עזר לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), ומלעשה; אין שלטי בתים או שאינם בהירים ונוחים להתמצאות.

הניווט בין בתוך הרחובות, ללא שילוט של מספרי הבתים, מקשה מאוד על ההתמצאות והגעה ליעד בית מסוים, בין רגלית ובין רכוב, במיוחד לעוברי אורח ותיירים שאינם מקומיים שמכירים את השכונה.

העירייה מתבקשת לפעול לקידום ואכיפה של חוק-עזר לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), שיקבע תקנות ובהן:

 • גודל וצבע השלט של מספר הבית
 • גודל וצבע הכתב-פונט של מספר הבית
 • גודל וצבע השם רחוב

כמו כן, מוצע בזאת לעודד את התושבים הדיירים בהתקנה עצמית או בשמירה ותחזוק של שילוט זה, שאם על ביתם ייבדק שלט הבית וימצא תקין ע"י פקח הארנונה, הדייר יקבל הנחה של כ-0.5% על תשלום הארנונה באותה תקופה של הבדיקה.

ז.      תקנות לבניית תקרה עם חלון ופתח לאור שמש במקום תאורה מלאכותית

מטרת החוק: עידוד מבני מוסדות ובתים, לצרוך פחות חשמל בשעות היום לאור השמש, ובריאות מאור אמיתי ובריא של השמש, במקום אור מלאכותי מדכא.

והנה כמה דברים חשובים בקרקעות ישראל:

ישנה הפליה קשה של חלוקת קרקעות בין יישובים אשכנזים לעיריות פיתוח בפריפריה. התורה קוראת ליובל שחרור קרקעות והשבתם לבעלים – לעם ישראל. מוצע לחלק מחדש ובהגינות;

חוק מס דירה שלישית בתיקונו האחרון של רק אם סכום 3 הדירות עולה על 2 מיליון וכדומה. שחרר עשרות אלפי דירות לציבורי חסר הדיור ובעיקר על חשבון מרווחי הדירות שחלקם זכו בזכות הטבות מדינה והפליות חברתיות;

יהודה ושומרון בראש: חזק את ההתיישבות בכל אבן ופינה ביהודה ושומרון – זו ארץ התנ"ך ולב המדינה היהודה, ועוד לפני עיקר רצועת ההר החשובה ביותר ביטחונית;

תקן רישום אחיד ומסודר למידע על דירות בעיקר במכירתם: אין צורך בתיווך לרוב הדירות, במיוחד שהוא מקשה על למי שאין הון עצמי להוסיף זאת כאשר הוצאה זו אינה נכנסת למשכנתא;

300 מטר מכל רצועת חוף ים ונהר הירדן, והבנייה לאחר מכן תהיה מדורגת בקומה נוספת כל 100 מטר נוספים;

הקצאת 10% משטחי בנייה לגני חיות (במיוחד שזהו חלק מחטא אקטואלי של האדם על בע"ה וקשור לקורונה);

הפקעת קרקעות באזורים אורבניים צפופים בתמורות הוגנות ולמטרות חברתיות בשימוש יומי רב שימושי בבוקר וערב.

הוראה על הנחת ארנונה לכל בית/בניין שיתלה שילוט אחיד המציין את שם הרחוב ומספר הבית בתקנות שיקבעו (כמו גודל השלט, צבעו, מיקומו)

 

[1] ראו כתבה שהתפרסה לאחרונה בעניין: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4177785,00.html

כניסות: 4316
קטגוריה: ייעול רשויות עידכון אחרון ב-שבת, 06 פברואר 2021 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור